آموزش TypeScript

مباحث پایه TypeScript

تابع concat شیء String در TypeScript – آموزش TypeScript

  • پنجشنبه ۲۹ آبان ۱۳۹۹
  • بازدید ۴۵۷ نفر

typescript string concat 6733 تصویر

تابع concat شیء String در TypeScript

تابع concat شیء String در زبان تایپ اسکریپت دو یا چند رشته را به هم می چسباند و آن را به عنوان خروجی باز میگرداند. در زیر می توانید سینتکس مربوط به این تابع را مشاهده کنید:

 ورودی

string2…stringN: رشته هایی که باید چسبانده شوند.

خروجی

یک رشته که حاصل ترکیب رشته های داده شده است.

مثال:

کد کامپایل شده معادل کد فوق است. خروحی مثال:

ثبت نظر
ریفریش کنید!
نظرات کاربران (۰ مورد)

هیچ نظری ثبت نشده است