آموزش TypeScript

مباحث پایه TypeScript

تابع indexOf شیء String در TypeScript – آموزش TypeScript

typescript string indexof 6735 تصویر

تابع indexOf شیء String در TypeScript

تابع indexOf شیء String در زبان برنامه نویسی تایپ اسکریپت یک عبارت را در داخل رشته جستجو می کند و اندیس اولین برخورد با آن عبارت را باز میگرداند. اگر عبارت پیدا نشود، مقدار خروجی -۱ خواهد بود. در زیر می توانید سینتکس مربوط به این تابع را مشاهده کنید:

 ورودی

searchValue: عبارتی که می خواهید جستجو شود.

fromIndex: اندیسی که جستجو باید از آن شروع شود.

خروجی

اندیس اولین برخورد با عبارت مشخص شده را باز میگرداند. اگر عبارت پیدا نشود، مقدار خروجی -۱ خواهد بود.

مثال:

 کد کامپایل شده معادل کد فوق است. خروحی مثال:

ثبت نظر
ریفریش کنید!
نظرات کاربران (۰ مورد)

هیچ نظری ثبت نشده است