آموزش TypeScript

مباحث پایه TypeScript

تابع lastIndexOf شیء String در TypeScript – آموزش TypeScript

  • پنجشنبه ۲۹ آبان ۱۳۹۹
  • بازدید ۵۲۴ نفر

typescript string lastindexof 6738 تصویر

تابع lastIndexOf شیء String در TypeScript

تابع lastIndexOf شیء String در زبان تایپ اسکریپت یک عبارت را در داخل رشته جستجو می کند و اندیس آخرین برخورد با آن عبارت را باز میگرداند. اگر عبارت پیدا نشود، مقدار خروجی -۱ خواهد بود. در زیر می توانید سینتکس مربوط به این تابع را مشاهده کنید:

ورودی

searchValue: عبارتی که می خواهید جستجو شود.

fromIndex: اندیسی که جستجو باید از آن شروع شود.

خروجی

اندیس آخرین برخورد با عبارت مشخص شده را باز میگرداند. اگر عبارت پیدا نشود، مقدار خروجی -۱ خواهد بود.

مثال:

کد کامپایل شده معادل کد فوق است. خروحی مثال:

ثبت نظر
ریفریش کنید!
نظرات کاربران (۰ مورد)

هیچ نظری ثبت نشده است