آموزش TypeScript

مباحث پایه TypeScript

تابع localeCompare شیء String در TypeScript – آموزش TypeScript

typescript string localecompare 6740 تصویر

تابع localeCompare شیء String در TypeScript

تابع localeCompare شیء String در زبان تایپ اسکریپت برای مقایسه رشته ها استفاده می شود. در زیر می توانید سینتکس مربوط به این تابع را مشاهده کنید:

ورودی

param: رشته ای که باید با مقدار موجود در شیء String مقایسه شود.

خروجی

  • اگر ۰ بود، یعنی دو رشته کاملا برابراند.
  • اگر مقدار ۱ بود، یعنی ورودی داده شده از مقدار موجود در شیء String کوچکتر است.
  • اگر مقدار منفی بود، یعنی ورودی داده شده از مقدار موجود در شیء String بزرگتر است.

مثال:

کد کامپایل شده معادل کد فوق است. خروحی مثال:

ثبت نظر
ریفریش کنید!
نظرات کاربران (۰ مورد)

هیچ نظری ثبت نشده است