آموزش TypeScript

مباحث پایه TypeScript

تابع replace شیء String در TypeScript – آموزش TypeScript

  • شنبه ۱ آذر ۱۳۹۹
  • بازدید ۵۵۸ نفر

typescript string replace 6743 تصویر

تابع replace شیء String در TypeScript

تابع replace شیء String در زبان تایپ اسکریپت رشته هایی که با عبارت منظم (Regular Expression) مشخص شده مطابقت داشته باشند را با رشته جدید جایگزین می کند. در زیر می توانید سینتکس مربوط به این تابع را مشاهده کنید:

ورودی

  • regexp: عبارت منظم که برای پیدا کردن عبارت مورد نظر استفاده می شود.
  • substr: عبارتی که باید با عبارت جدید جایگزین شود.
  • newSubStr: عبارت جدید که باید با عبارت مشخص شده جایگزین شود.
  • function: تابعی که به منظور ایجاد رشته جدید فراخوانی می شود.
  • flags: رشته ای که شامل ترکیبی از flag های عبارت منظم است.

خروجی

رشته ای تغییر یافته جدید را باز میگرداند.

مثال:

کد کامپایل شده معادل کد فوق است. خروحی مثال:

مثال:

کد کامپایل شده معادل کد فوق است. خروحی مثال:

ثبت نظر
ریفریش کنید!
نظرات کاربران (۰ مورد)

هیچ نظری ثبت نشده است