آموزش TypeScript

مباحث پایه TypeScript

تابع search شیء String در TypeScript – آموزش TypeScript

typescript string search 6745 تصویر

تابع search شیء String در TypeScript

تابع search شیء String در زبان تایپ اسکریپت با توجه به عبارت منظم (Regular Expression) مشخص شده در رشته جستجو می کند. در زیر می توانید سینتکس مربوط به این تابع را مشاهده کنید:

ورودی

  • regexp: عبارت منظم که برای جستجو استفاده می شود. اگر ورود یک عیارت منظم نباشد، با استفاده از new RegExp(obj) به عبارت منظم تبدیل می شود.

خروجی

اگر عبارت مورد نظر پیدا شود، اندیس آن و در غیر این صورت مقدار -۱ را باز میگرداند.

مثال:

کد کامپایل شده معادل کد فوق است. خروحی مثال:

ثبت نظر
ریفریش کنید!
نظرات کاربران (۰ مورد)

هیچ نظری ثبت نشده است