آموزش TypeScript

مباحث پایه TypeScript

تابع split شیء String در TypeScript – آموزش TypeScript

  • شنبه ۱ آذر ۱۳۹۹
  • بازدید ۶۰۱ نفر

تصویر typescript-string-split_6749 تابع split شیء String در TypeScript - آموزش TypeScript

تابع split شیء String در TypeScript

تابع split شیء String در زبان تایپ اسکریپت با توجه به جدا کننده مشخص شده، رشته را به یک آرایه ای از رشته تبدیل می کند. در زیر می توانید سینتکس مربوط به این تابع را مشاهده کنید:

ورودی

  • separator: کاراکتری که به منظور جدا کردن بخش های رشته استفاده می شود. اگر مشخص نشود، آرایه بازگشتی شامل یک عنصر با مقدار رشته اولیه خواهد بود.
  • limit: یک مقدار عددی است که تعداد بخش هایی که باید جدا شوند را مشخص می کند.

خروجی

رشته موجد در شیء String تکه تکه شده و به صورت یک آرایه بازگشت داده می شود.

مثال:

کد کامپایل شده معادل کد فوق است. خروحی مثال:

ثبت نظر
ریفریش کنید!
نظرات کاربران (۰ مورد)

هیچ نظری ثبت نشده است