آموزش TypeScript

مباحث پایه TypeScript

تابع substr شیء String در TypeScript – آموزش TypeScript

تصویر typescript-string-substr_6762 تابع substr شیء String در TypeScript - آموزش TypeScript

تابع substr شیء String در TypeScript

تابع substr شیء String در زبان تایپ اسکریپت برای گرفتن بخشی از رشته که بین اندیس های مشخص شده قرار دارد استفاده می شود. در زیر می توانید سینتکس مربوط به این تابع را مشاهده کنید:

ورودی

  • start: اندیسی که خارج کردن زیر رشته از آن شروع می شود (یک عدد صحیح از صفر تا یک واحد کمتر از طول رشته).
  • length: تعداد کاراکترهایی که باید به عنوان زیر رشته خارج شوند.

توجه! اگر ورودی start منفی باشد، زیر رشته گیری از انتهای رشته به سمت ابتدای رشته انجام می شود.

خروجی

یک زیر رشته را بر اساس رنج مشخص شده باز می گرداند.

مثال:

کد کامپایل شده معادل کد فوق است. خروحی مثال:

ثبت نظر
ریفریش کنید!
نظرات کاربران (۰ مورد)

هیچ نظری ثبت نشده است