آموزش TypeScript

مباحث پایه TypeScript

تابع substring شیء String در TypeScript – آموزش TypeScript

typescript string substring 6764 تصویر

تابع substring شیء String در TypeScript

تابع substring شیء String در زبان تایپ اسکریپت یک زیر رشته را بر اساس رنج مشخص شده باز می گرداند. تفاوت تابع substring با تابع substr در این است که این تابع کاراکترهایی که در بین دو اندیس قرار دارند را باز میگرداند ولی تابع substr کاراکترهایی که بین اندیس داده شده تا طول مشخص شده قرار دارند را باز میگرداند. در زیر می توانید سینتکس مربوط به این تابع را مشاهده کنید:

ورودی

  • indexA: یک عدد صحیح از صفر تا یک واحد کمتر از طول رشته.
  • indexB: یک عدد صحیح از صفر تا یک واحد کمتر از طول رشته (اختیاری).

خروجی

یک زیر رشته را بر اساس رنج مشخص شده باز می گرداند.

مثال:

کد کامپایل شده معادل کد فوق است. خروحی مثال:

ثبت نظر
ریفریش کنید!
نظرات کاربران (۰ مورد)

هیچ نظری ثبت نشده است