آموزش TypeScript

مباحث پایه TypeScript

تابع toString شیء String در TypeScript – آموزش TypeScript

  • پنجشنبه ۶ آذر ۱۳۹۹
  • بازدید ۱۴۲ نفر

typescript string tostring 6774 تصویر

تابع toString شیء String در TypeScript

تابع toString شیء String در زبان تایپ اسکریپت مقدار موجود در شیء را به رشته تبدیل می کند. در زیر می توانید سینتکس مربوط به این تابع را مشاهده کنید:

خروجی

یک رشته که شامل مقدار موجود در شیء مشخص شده است.

مثال:

کد کامپایل شده معادل کد فوق است. خروحی مثال:

ثبت نظر
ریفریش کنید!
نظرات کاربران (۰ مورد)

هیچ نظری ثبت نشده است