آموزش TypeScript

مباحث پایه TypeScript

تابع valueOf شیء String در TypeScript – آموزش TypeScript

  • پنجشنبه ۶ آذر ۱۳۹۹
  • بازدید ۱۷۲ نفر

typescript string valueof 6778 تصویر

تابع valueOf شیء String در TypeScript

تابع valueOf در زبان تایپ اسکریپت مقدار موجود در شیء String را باز میگرداند. در زیر می توانید سینتکس مربوط به این تابع را مشاهده کنید:

خروجی

خروجی تابع مقدار موجود در شیء String است.

مثال:

کد کامپایل شده معادل کد فوق خواهد بود. خروجی مثال:

ثبت نظر
ریفریش کنید!
نظرات کاربران (۰ مورد)

هیچ نظری ثبت نشده است