آموزش TypeScript

مباحث پایه TypeScript

رشته ها در زبان برنامه نویسی TypeScript – آموزش TypeScript

  • سه شنبه ۲۷ آبان ۱۳۹۹
  • بازدید ۵۸۰ نفر

typescript strings 6715 تصویر

رشته ها در زبان برنامه نویسی TypeScript

شیء String در زبان تایپ اسکریپت به منظور کار با رشته ها مورد استفاده قرار می گیرد. در زیر می توانید سینتکس مربوط به شیء String را مشاهده کنید:

در جدول زیر می توانید خاصیت های موجود در شیء String را به همراه توضیحات مشاهده کنید.

ردیف

توضیحات

۱

Constructor

یک ارجاع به تابع String که شیء را ایجاد کرده است را باز میگرداند.

۲

Length

طول رشته را باز می گرداند.

۳

Prototype

پراپرتی Prototype به شما اجازه می دهد تا متدها و پراپرتی هایی را به یک شیء اضافه کنید.

در جدول زیر می توانید متدهای موجود در شیء String را به همراه توضیحات مشاهده کنید.

ردیف

توضیحات

۱

charAt()

کاراکتر موجود در اندیس داده شده را باز میگرداند.

۲

charCodeAt()

کد اسکی کاراکتر موجود در اندیس داده شده را باز میگرداند.

۳

concat()

دو رشته را به هم میچسباند و رشته جدید را باز میگرداند.

۴

indexOf()

اندیس اولین برخورد با رشته مشخص شده در متن را باز میگرداند.

۵

lastIndexOf()

اندیس آخرین برخورد با رشته مشخص شده در متن را باز میگرداند.

۶

localeCompare()

برای مقایسه دو رشته مورد استفاده قرار می گیرد.

۷

match()

برای مقایسه یک عبارت منظم (regular expression) با یک رشته استفاده می شود.

۸

replace()

رشته هایی که با عبارت منظم مشخص شده مطابقت داشته باشند را با رشته جدید جایگزین می کند.

۹

search()

رشته هایی که با عبارت منظم مشخص شده مطابقت داشته باشند را در متن جستجو می کند. اگر رشته مورد نظر پیدا شود، اندیس آن را باز میگرداند و اگر پیدا نشود، مقدار -۱ را باز میگرداند.

۱۰

slice()

برای گرفتن بخشی از یک رشته استفاده می شود.

۱۱

split()

یک رشته را با توجه به جدا کننده و تعداد بخش های مشخص شده به آرایه ای از رشته ها تبدیل می کند.

۱۲

substr()

برای گرفتن بخشی از رشته با توجه به اندیس و طول کاراکتر مشخص شده استفاده می شود.

۱۳

substring()

برای گرفتن بخشی از رشته که بین اندیس های مشخص شده قرار دارند استفاده می شود.

۱۴

toLocaleLowerCase()

کاراکترهای موجود در یک رشته را با توجه به تنظیمات مرورگر به حروف کوچک تبدیل می کند.

۱۵

toLocaleUpperCase()

کاراکترهای موجود در یک رشته را با توجه به تنظیمات مرورگر به حروف بزرگ تبدیل می کند.

۱۶

toLowerCase()

کاراکترهای موجود در یک رشته را به حروف کوچک تبدیل می کند.

۱۷

toString()

مقدار موجود در یک شیء را به رشته تبدیل می کند.

۱۸

toUpperCase()

کاراکترهای موجود در یک رشته را به حروف بزرگ تبدیل می کند.

۱۹

valueOf()

 

مقدار موجود در شیء String را باز میگرداند.

ثبت نظر
ریفریش کنید!
نظرات کاربران (۰ مورد)

هیچ نظری ثبت نشده است