آموزش TypeScript

مباحث پایه TypeScript

Tuple ها در زبان برنامه نویسی TypeScript – آموزش TypeScript

typescript tuples 7093 تصویر

Tuple ها در زبان برنامه نویسی TypeScript

گاهی اوقات لازم است تا مجموعه از داده ها را که نوع داده متفاوتی دارند در ذخیره کنیم. برای این کار نمی توان از آرایه ها استفاده کرد. در زبان تایپ اسکریپت برای ذخیره مجموعه از داده ها که نوع داده متفاوتی دارند از Tuple ها استفاده می شود. در زیر می توانید سینتکس مربوط به یک Tuple را مشاهده کنید.

مثال:

شما همچنین می توانید یک Tuple خالی تعریف کرده و بعدا آن را مقدار دهی کنید:

دسترسی به مقادیر Tuple

هر یک از مقادیر ذخیره شده در Tuple با نام آیتم شناخته می شوند. Tuple ها به صورت Index Based هستند به این معنا که با استفاده از اندیس هر آیتم می توانیم به مقدار ذخیره شده در آن دسترسی داشته باشیم. مانند آرایه ها اندیس گذاری آیتم ها در Tuple از صفر شروع می شود و تا n – ۱ ادامه می یابد (n تعداد آیتم های موجود است). در زیر می توانید سینتکس مربوط به چگونگی دسترسی به آیتم های موجود در Tuple را مشاهده کنید.

مثال (Tuple ساده):

در مثال بالا یک متغیر از نوع Tuple و با نام myTuple اعلان شده است که شامل دو مقدار از نوع عددی و رشته است. خطوط بعدی ابتدا مقدار اولین آیتم و سپس دومین آیتم در کنسول چاپ می کند. کد تولید شده بعد از کامپایل معادل کد فوق خواهد بود. خروجی مثال:

مثال (Tuple خالی):

کد تولید شده بعد از کامپایل معادل کد فوق خواهد بود. خروجی مثال:

عملیات مربوط به Tuple ها

در زبان برنامه نویسی TypeScript می توانیم عملیات مختلفی (مانند افزودن آیتم جدید، حذف آیتم موجود و غیره) را بر روی Tuple ها اعمال کنیم.

مثال:

  • متد push یک آیتم جدید اضافه می کند.
  • متد pop آخرین آیتم موجود را حذف کرده و مقدار آن را باز میگرداند.

کد تولید شده بعد از کامپایل معادل کد فوق خواهد بود. خروجی:

آپدیت Tuple ها

Tuple ها قابل تغییر اند. به این معنی که می توانیم مقادیر آیتم های موجود در آن ها را تغییر دهیم.

مثال:

کد تولید شده بعد از کامپایل معادل کد فوق خواهد بود. خروجی:

Deconstruct کردن Tuple

در زبان برنامه نویسی تایپ اسکریپت می توانیم یک Tuple را Deconstruct کنیم. برای درک بهتر به مثال زیر توجه کنید.

مثال:

کد فوق بعد از کامپایل:

خروجی:

ثبت نظر
ریفریش کنید!
نظرات کاربران (۰ مورد)

هیچ نظری ثبت نشده است