آموزش TypeScript

مباحث پایه TypeScript

انواع داده ها در زبان برنامه نویسی TypeScript – آموزش TypeScript

  • شنبه ۱۷ آبان ۱۳۹۹
  • بازدید ۲۰۶ نفر

typescript types 6477 تصویر

انواع داده ها در زبان برنامه نویسی TypeScript

سیستم نوع بندی، انواع مختلفی از مقادیر پشتیبانی شده در یک زبان برنامه نویسی را نشان می دهد. این سیستم اعتبار مقادیر ارائه شده را قبل از اینکه توسط برنامه ذخیره و یا دستکاری شوند، بررسی می کند. زبان TypeScript نوع داده ها را به عنوان بخشی از سیستم نوع بندی اختیاری ارائه می کند.

نوع Any

در زبان برنامه نویسی TypeScript نوع داده Any بالاتر از سایر نوع داده ها دیگر است. و یک نوع داده پویا است. به این معنی که بر اساس مقداری که در آن قرار میگرد نوع آن مشخص می شود. در شکل زیر می توانید طبقه بندی داده ها را مشاهده کنید.

typescript types 6477 1 تصویر

انواع داده های Built-in

جدول زیر انواع داده های موجود در زبان برنامه نویسی تایپ اسکریپت را نشان می دهد.

نوع دادهکلمه کلیدی

توضیحات

Numbernumberنوع عددی است که می تواند برای اعداد صحیح و کسری استفاده شود.
Stringstringدنباله ای کاراکترهای یونیکد را نشان می دهد.
Booleanbooleanمقادیر منطقی درست (true) و نادرست (false) را نشان می دهد.
Voidvoidبرای نمایش توابعی که هیچ نوع بازگشتی ندارند استفاده می شوند.
Nullnullبه معنی هیچ یا عدم وجود مقدار است.
Undefinedundefinedمقداری است که به متفیرهای مقدار داده نشده اختصاص می یابد.

توجه! در زبان برنامه نویسی جاوا اسکریپت و TypeScript نوعی به نام Integer وجود ندارد.

آیا null و undefined یکسان هستند؟

مقادیر null و undefined با هم یکسان نیستند. مقداردهی یک متغیر با undefined به این معنی است که هیچ مقدار یا شیی به آن اختصاص داده نشده است در حالی که مقداردهی یک متغیر با null به این معنی است که مقدار متغیر به یک شیء که مقدار آن به صورت undefined است، تنظیم شده است.

انواع تعریف شده توسط کاربر (User-defined)

انواع تعریف شده توسط کاربر شامل class، enum، interface، array و tuple است. در بخش بعدی این نوع از داده ها را بررسی خواهیم کرد.

ثبت نظر
ریفریش کنید!
نظرات کاربران (۰ مورد)

هیچ نظری ثبت نشده است