آموزش TypeScript

مباحث پایه TypeScript

متغیرها در زبان برنامه نویسی TypeScript – آموزش TypeScript

تصویر typescript-variables_6479 متغیرها در زبان برنامه نویسی TypeScript - آموزش TypeScript

متغیرها در زبان برنامه نویسی TypeScript

یک متغیر بر طبق تعریف “یک فضای نامی در حافظه” است که مقادیر را در خود نگه می دارد. به عبارت دیگر متغیر به عنوان یک ظرف برای نگه داری مقادیر مورد استفاده قرار می گیرد. شیوه نامگذاری متغیرها در TypeScript از قوانین نامگذاری متغیر در زبان جاوا اسکریپت پیروی می کند.

 • نام متغیر می تواند شامل حروف الفبا و اعداد باشد.
 • نام متغیر نمی تواند شامل فضای خالی، کاراکترهای ویژه به جز خط زیر (_) و علامت دلار ($) باشد.
 • نام متغیر نمی تواند با عدد شروع شود.

توجه! یک متغیر باید قبل استفاده شدن تعریف شود. برای تعریف متغیر می توانید از کلمه کلیدی var استفاده کنید.

اعلان متغیر در TypeScript

سینتکس تعریف متغیر در زبان تایپ اسکریپت را می توانید در زیر مشاهده کنید. چهار روش برای تعریف متغیر وجود دارد:

 • اعلان نوع و مقدار متغیر در یک خط.

تصویر typescript-variables_6479_1 متغیرها در زبان برنامه نویسی TypeScript - آموزش TypeScript

 • اعلان نوع متغیر بدون مقدار دهی. در این صورت مقدار متغیر undefined تنظیم می شود.

تصویر typescript-variables_6479_2 متغیرها در زبان برنامه نویسی TypeScript - آموزش TypeScript

 • اعلان با مقدار دهی اما بدون مشخص کردن نوع. در این صورت نوع متغیر با توجه به مقدار اختصاص داده شده تنظیم می شود.

تصویر typescript-variables_6479_3 متغیرها در زبان برنامه نویسی TypeScript - آموزش TypeScript

 • اعلان بدون نوع و مقدار. در این صورت متغیر از نوع any و با مقدار undefined تنظیم می شود.

تصویر typescript-variables_6479_4 متغیرها در زبان برنامه نویسی TypeScript - آموزش TypeScript

در جدول زیر می توانید برای هر روشی که در بالا گفته شد، یک نمونه را مشاهده کنید.

ردیف

سینتکس اعلان متغیر و توضیحات

1

var name:string = ”mary”

متغیر یک مقدار از نوع رشته (String) را در خود نگه می دارد.

2

var name:string;

یک متغیر از نوع رشته که به صورت پیشفرض با مقدار undefined تنظیم شده است.

3

var name = ”mary”

یک متغیر که نوع آن با توجه به مقداری به آن اختصاص داده شده است مشخص می شود. در این مثال متغیر از رشته است.

4

var name;

یک متغیر با نوع any و مقدار پیشفرض undefined.

مثال

متغیرها در تایپ اسکریپت:

بعد از کامپایل شدن خروجی زیر تولید خواهد شد:

خروجی برنامه بالا:

زمانی که ما بخواهیم به متغیر برای مثال از نوع number مقداری از نوع string را اختصاص دهیم، کامپایلر خطا تولید می کند.

Type Assertion در TypeScript

در تایپ اسکریپت می توانید نوع متغییر را به نوع دیگری تغییر دهید. به این فرآیند در زبان تایپ اسکریپت Type Assertion گفته می شود. سینتکس اینکار به این صورت است که نوع هدف را در داخل <> قبل از عبارت یا متغیر قرار می دهیم. مثال زیر نحوه تبدیل نوع یک متغیر از نوع رشته به عدد را نشان می دهد.

بعد از کامپایل شدن کد زیر تولید می شود:

خروجی برنامه:

تشخیص نوع در TypeScript

در تایپ اسکریپت می توانید نوع متغیر را مشخص نکنید. در این حالت نوع متغیر با توجه به اولین مقداری که به آن اختصاص داده می شود، تنظیم می گردد.

مثال

در کد فوق:

 • یک متغیر با نام num و مقدار 2 اعلان نشده است. توجه داشته باشید که ما نوع متغیر را مشخص نکردیم. با این حال برنامه نوع آن را با توجه به مقداری که در اولین استفاده به آن داده شده است، تعیین می کند.
 • در بخش دوم ما یک رشته را به متغیر num اختصاص داده ایم. اما این موضوع باعث بروز خطا می شود چون قبلا نوع آن به صورت number تعیین شده است.

کد فوق خطای زیر را تولید می کنید:

حوزه متغیرها در TypeScript

حوزه متغیر مشخص می کند که متغیر در کجا تعریف شده است و آیا می توان به آن دسترسی داشت یا خیر. حوزه های موجود در زبان برنامه نویسی تایپ اسکریپت:

 • سراسری (Global): متغیرهای سراسری خارج از ساختار برنامه نویسی اعلام می شوند. این نوع از متغیر ها در هر جایی از برنامه در دسترس هستند.
 • کلاس (Class) : فیلد نام دیگر این نوع از متغیرها است. این متغیرها در داخل کلاس و خارج از متدها تعریف می شوند. این نوع متغیرها می توانند به صورت static نیز تعریف شوند که در این صورت با استفاده از نام کلاس می توان به آن دسترسی داشت.
 • محلی (Lcoal) : این متغیرها در داخل سازنده ها، متدها، حلقه ها و غیره تعریف می شوند و فقط در جایی که تعریف شده اند در دسترس هستند.

مثال

مثال زیر حوزه متغیرها در زبان برنامه نویسی TypeScript را نشان می دهد.

کد جاوا اسکریپت تولید شده بعد از کامپایل شدن:

خروجی برنامه فوق:

اگر از یک متغیر محلی در خارج از حوزه ای که تعریف شده استفاده کنید با خطای زیر مواجه خواهید شد.

ثبت نظر
ریفریش کنید!
نظرات کاربران (۰ مورد)

هیچ نظری ثبت نشده است