آموزش TypeScript

مباحث پایه TypeScript

حلقه while در زبان TypeScript – آموزش TypeScript

  • یکشنبه ۲۵ آبان ۱۳۹۹
  • بازدید ۵۴۳ نفر

typescript while loop 6555 تصویر

حلقه while در زبان TypeScript

حلقه while دستورها را تا زمانی که شرط مشخص شده درست باشد، اجرا می کند. به عبارت دیگر قبل از اینکه کدهای داخل حلقه اجرا شوند، شرط حلقه بررسی می شود. در زیر می توانید سینتکس مربوط به دستور while در زبان Typescript را مشاهده کنید:

دیاگرام حلقه while

typescript while loop 6555 1 تصویر

مثال:

مثال زیر با استفاده از حلقه while مقدار فاکتوریل متغیر num را محاسبه و چاپ می کند.

کد فوق بعد از کامپایل:

خروجی مثال:

ثبت نظر
ریفریش کنید!
نظرات کاربران (۰ مورد)

هیچ نظری ثبت نشده است