کنترل Calendar در WPF – آموزش WPF

  • سه شنبه ۱۳ آبان ۱۳۹۹
  • بازدید ۲۲۶ نفر

wpf calendar 9308 تصویر

کنترل Calendar در WPF

Calendar کنترلی است که کاربر را قادر می سازد تا با استفاده از یک تقویم بصری نمایش داده شده، یک تاریخ را انتخاب کند. همچنین این کنترل قابلیت تغییر حالت با استفاده از ماوس و کلیدهای را نیز دارد. در تصویر زیر می توانید سلسله مراتب ارث بری کلاس Calendar را مشاهده کنید.

wpf calendar 9308 1 تصویر

خاصیت های پرکاربرد

در جدول زیر می توانید خاصت های پر استفاده مربوط به کنترل Calendar  را به همراه توضیح مختصری در مورد هر کدام مشاهده کنید.

ردیفتوضیحات
۱

BlackoutDates

مجموعه ای از تاریخ ها را که به صورت غیرقابل انتخاب شدن هستند را برمیگرداند.

۲

CalendarButtonStyle

استایل مربوط به CalendarButton که در داخل قالب کنترل Calendar استفاده شده است را مشخص می کند.

۳

CalendarDayButtonStyle

استایل مربوط به CalendarDayButton که در داخل قالب کنترل Calendar استفاده شده است را مشخص می کند.

۴

CalendarItemStyle

استایل مربوط به CalendarItem که در داخل قالب کنترل Calendar استفاده شده است را مشخص می کند.

۵

DisplayDate

به منظور گرفتن و یا تنظیم مقدار تاریخ نمایش داده شده استفاده می شود.

۶

DisplayDateEnd

به منظور گرفتن و یا تنظیم آخرین تاریخ قابل انتخاب در رنج تاریخ Calendar استفاده می شود.

۷

DisplayDateStart

به منظور گرفتن و یا تنظیم اولین تاریخ قابل انتخاب در رنج تاریخ Calendar استفاده می شود.

۸

DisplayMode

به منظور گرفتن و یا تنظیم حالت نمایش تقویم استفاده می شود و می تواند به صورت Month، Year و یا Decade باشد.

۹

FirstDayOfWeek

به منظور گرفتن و یا تنظیم اولین روز هفته استفاده می شود. برای مثال در ایران اولین روز هفته شنبه است.

۱۰

IsTodayHighlighted

یک مقدار بولی است و مشخص می کند که آیا تاریخ جاری باید به صورت برجسته نمایش داده شود یا خیر.

۱۱

SelectedDate

به منظور گرفتن و یا تنظیم تاریخ انتخاب شده در کنترل Calendar استفاده می شود.

۱۲

SelectedDates

تاریخ های انتخاب شده را به صورت یک مجموعه برمیگرداند.

۱۳

SelectionMode

به منظور گرفتن و یا تنظیم حالت انتخاب تاریخ در کنترل Calendar استفاده می شود. به صورت پیشفرض SingleDate است.

متدهای پرکاربرد

در جدول زیر می توانید متدهای پر استفاده مربوط به کنترل Calendar  را به همراه توضیح مختصری در مورد هر کدام مشاهده کنید.

ردیفتوضیحات
۱

OnApplyTemplate

درخت بصری (Visual Tree) مربوط به کنترل Calendar را قبل از اینکه نمایش داده شود و یا زمانی قالب آن تغییر یابد، ایجاد می کند.

۲

ToString

تاریخ انتخاب شده را به رشته تبدیل می کند.

رویدادهای پرکاربرد

در جدول زیر می توانید رویدادهای پر استفاده مربوط به کنترل Calendar  را به همراه توضیح مختصری در مورد هر کدام مشاهده کنید.

ردیفتوضیحات
۱

DisplayDateChanged

زمانی که مقدار خاصیت DisplayDate تغییر یابد، این رویداد رخ می دهد.

۲

DisplayModeChanged

زمانی که مقدار خاصیت DisplayMode تغییر یابد، این رویداد رخ می دهد.

۳

SelectedDatesChanged

زمانی که مقدار خاصیت SelectedDates تغییر یابد، این رویداد رخ می دهد.

۴

SelectionModeChanged

زمانی که مقدار خاصیت SelectionMode تغییر یابد، این رویداد رخ می دهد.

مثال

در ادامه برای درک بهتر موارد گفته شده یک مثال ساده ایجاد خواهیم کرد. ابتدا یک پروژه WPF ایجاد کنید و سپس از بخش Toolbox یک کنترل Calendar را بر روی صفحه طراحی قرار دهید. حال وارد بخش کدهای XAML شوید و کد مربوط به Calendar را به صورت زیر تغییر دهید.

کدهای C# مربوط به مثال فوق:

زمانی که پروژه را کامپایل و اجرا کنید، خروجی زیر را مشاهده خواهید کرد که در آن برخی از تاریخ ها به صورت انتخاب شده هستند و برخی دیگر هم به صورت غیرقابل انتخاب شدن (Backout Dates).

wpf calendar 9308 2 تصویر

اگر تاریخ دیگری را انتخاب کنید خروجی مانند نمونه زیر تغییر خواهد کرد.

wpf calendar 9308 3 تصویر

ثبت نظر
ریفریش کنید!
نظرات کاربران (۰ مورد)

هیچ نظری ثبت نشده است