آموزش WPF

مباحث پایه WPF

مثال های کاربردی WPF

کنترل Canvas در WPF – آموزش WPF

wpf canvas 10522 تصویر

کنترل Canvas در WPF

در کنترل Canvas موقعیت قرار گیری عناصر فرزند با تنظیم یک مختصات نسبت به کنترل Canvas تنظیم می شود. به طور معمول از کنترل Canvas برای عناصر دو بعدی مثل Ellipse، Rectangle و غیره استفاده می شود. از این کنترل نباید برای عناصر UI استفاده شود زیرا باعث بوجود آمدن مشکل در هنگام تغییر اندازه یا مقیاس برنامه می شود. در تصویر زیر متوانید سلسله مراتب مربوط به ارث بری کنترل Canvas در WPF را مشاهده کنید.

wpf canvas 10522 1 تصویر

مثال

در مثال زیر نحوه اضافه کردن عناصر فرزند به یک Canvas را نشان داده ایم. در این مثال چهار Ellipse در موقعیت های مختلف به Canvas اضافه شده است. محتوای فایل MainWindow.xaml:

زمانی که مثال فوق را کامپایل و اجرا کنید، خروجی زیر را تولید خواهد کرد:

wpf canvas 10522 2 تصویر

ثبت نظر
ریفریش کنید!
نظرات کاربران (۰ مورد)

هیچ نظری ثبت نشده است