آموزش WPF

مباحث پایه WPF

مثال های کاربردی WPF

کنترل Grid در WPF – آموزش WPF

wpf grid 10524 تصویر

کنترل Grid در WPF

کنترل Grid همانطور که از اسم آن نیز مشخص است، یک ناحیه انعطاف‌پذیر شامل سطرها و ستون ها ایجاد می کند و عناصر فرزند به صورت جدولی در آن قرار می گیرند. برای قرار دادن عناصر فرزند در سطر یا ستون خاص می توانید از خاصیت های Grid.Column و Grid.Row استفاده کنید.

به طور پیشفرض کنترل Grid شامل یک سطر و یک ستون است. برای افزودن سطر یا ستون جدید می توانید از خاصیت های RowDefinitions و ColumnDefinitions استفاده کنید. ارتفاع سطرها و عرض ستون ها را می توانید به شکل های زیر مقدار دهی کنید:

  • مقدار ثابت: به منظور اختصاص اندازه ثابت استفاده می شود.
  • Auto: با تنظیم مقدار Auto فضای مورد نیاز کنترل داخل سطر یا ستون به صورت خودکار تنظیم می شود.
  • ستاره (*): با تنظیم مقدار * فضای باقی ماننده از پنل به این سطر یا ستون اختصاص داده می شود.

در تصویر زیر می توانید سلسله مراتب مربوط به ارث بری کنترل Grid در WPF را مشاهده کنید.

wpf grid 10524 1 تصویر

مثال

مثال زیر نحوه اضافه کردن عناصر فرزند به یک Grid را نشان می دهد. در این مثال TextBlock ها به ستون اول و TextBox ها به ستون دوم اضافه شده اند. محتوای فایل MainWindow.xaml:

زمانی که مثال فوق را کامپایل و اجرا کنید، خروجی زیر را تولید خواهد کرد:

wpf grid 10524 2 تصویر

ثبت نظر
ریفریش کنید!
نظرات کاربران (۰ مورد)

هیچ نظری ثبت نشده است