آموزش WPF

مباحث پایه WPF

مثال های کاربردی WPF

کنترل GridView در WPF – آموزش WPF

  • پنجشنبه ۳۰ اردیبهشت ۱۴۰۰
  • بازدید ۷۷۷ نفر

wpf gridview 10342 تصویر

کنترل GridView در WPF

در WPF کنترل GridView به منظور نمایش داده ها در سطر و ستون استفاده می شود. در واقع این کنترل با استفاده از ListView داده ها را نمایش می دهد. در تصویر زیر می توانید سلسه مراتب مربوط به ارث بری کنترل GridView را مشاهده کنید.

wpf gridview 10342 1 تصویر

خاصیت های پرکاربرد

در جدول زیر می توانید خاصت های پر استفاده مربوط به GridView را به همراه توضیح مختصری در مورد هر کدام مشاهده کنید.

ردیف

توضیحات

۱

Background

به منظور گرفتن یا تنظیم یک brush برای رنگ پس زمینه کنترل استفاده می شود (به ارث رسیده از Control).

۲

BorderThickness

به منظور گرفتن یا تنظیم میزان ضخامت border کنترل استفاده می شود (به ارث رسیده از Control).

۳

FontFamily

به منظور گرفتن و یا تنظیم نوع فونت محتوای کنترل استفاده می شود (به ارث رسیده از Control).

۴

FontSize

به منظور گرفتن و یا تنظیم اندازه فونت محتوای کنترل استفاده می شود (به ارث رسیده از Control).

۵

FontStyle

به منظور گرفتن و یا تنظیم استایل فونت محتوای کنترل استفاده می شود (به ارث رسیده از Control).

۶

FontWeight

به منظور گرفتن و یا تنظیم میزان ضخامت فونت استفاده می شود (به ارث رسیده از Control).

۷

Foreground

به منظور گرفتن و یا تنظیم رنگ پیش زمینه (رنگ رویی) استفاده می شود (به ارث رسیده از Control).

۸

GroupStyle

به منظور گرفتن مجموعه از شیء GroupStyle که برای ظاهر هر سطح از گروه بندی ایتم ها استفاده می شود  (به ارث رسیده از ItemsControl).

۹

Header

به منظور گرفتن یا تنظیم محتوایی که به عنوان هدر لیست استفاده می شود، کاربرد دارد (به ارث رسیده از ListViewBase).

۱۰

Height

به منظور گرفتن و یا تنظیم میزان ارتفاع کنترل استفاده می شود (به ارث رسیده از FrameworkElement).

۱۱

HorizontalAlignment

به منظور گرفتن و یا تنظیم تراز افقی کنترل در داخل کنترل والد استفاده می شود (به ارث رسیده از FrameworkElement).

۱۲

HorizontalContentAlignment

به منظور گرفتن و یا تنظیم تراز افقی محتوای داخل کنترل استفاده می شود (به ارث رسیده از FrameworkElement).

۱۳

Items

به منظور گرفتن مجموعه ای از داده ها که برای تولید محتوای کنترل استفاده می شوند، کاربرد دارد (به ارث رسیده از ItemsControl).

۱۴

ItemsSource

به منظور گرفتن یا تنظیم یک شیء به عنوان منبع داده برای تولید محتوای ItemsControl استفاده می شود (به ارث رسیده از ItemsControl).

۱۵

Margin

میزان فاصله بیرونی کنترل را مشخص می کند (به ارث رسیده از FrameworkElement).

۱۶

Name

به منظور گرفتن یا تنظیم یک نام شناسایی برای کنترل استفاده می شود. زمانی که پردازنده XAML درخت اشیاء را ایجاد می کند، کد Run-time می تواند با استفاده از نام یک کنترل به آن ارجاع دهد (به ارث رسیده از FrameworkElement).

۱۷

Opacity

میزان شفافیت کنترل را مشخص می کند. مقدار قابل قبول باید بین ۰٫۰ تا ۱٫۰ باشد (به ارث رسیده از UIElement).

۱۸

SelectedIndex

به منظور گرفتن و یا تنظیم اندیس مربوط به آیتم انتخاب شده استفاده می شود (به ارث رسیده از Selector).

۱۹

SelectedItem

به منظور گرفتن و یا تنظیم آیتم انتخاب شده استفاده می شود (به ارث رسیده از Selector).

۲۰

SelectedItems

به منظور گرفتن آیتم های انتخاب شده جاری اسفتاده می شود (به ارث رسیده از ListViewBase).

۲۱

SelectedRanges

به منظور گرفتن مجموعه ای از ItemIndexRange که توصیف کننده آیتم های انتخاب شده در لیست است، استفاده می شود (به ارث رسیده از ListViewBase).

۲۲

SelectedValue

به منظور گرفتن یا تنظیم مقدار انتخاب شده با استفاده از SelectedValuePath استفاده می شود (به ارث رسیده از Selector).

۲۳

Style

استایل مربوط به کنترل را تنظیم می کند (به ارث رسیده از FrameworkElement).

۲۴

VerticalAlignment

تراز عمودی کنترل را در داخل کنترل والد مشخص می کند (به ارث رسیده از FrameworkElement).

۲۵

VerticalContentAlignment

به منظور گرفتن و یا تنظیم تراز عمودی محتوای داخل کنترل استفاده می شود (به ارث رسیده از FrameworkElement).

۲۶

Width

به منظور گرفتن و یا تنظیم میزان عرض کنترل استفاده می شود (به ارث رسیده از FrameworkElement).

رویدادهای پرکاربرد

در جدول زیر می توانید رویدادهای پر استفاده مربوط به کنترل GridView را به همراه توضیح مختصری در مورد هر کدام مشاهده کنید.

ردیف

توضیحات

۱

DragEnter

زمانی که سیستم ورودی یک رویداد drag که هدفش این کنترل است را گزارش دهد، این رویداد رخ می دهد (به ارث رسیده از UIElement).

۲

DragLeave

زمانی که سیستم ورودی یک رویداد drag که منشاء آن این کنترل است را گزارش دهد، این رویداد رخ می دهد (به ارث رسیده از UIElement).

۳

DragOver

زمانی که سیستم ورودی یک رویداد drag را با این کنترل به عنوان هدف drop شدن، گزارش دهد، این رویداد رخ می دهد (به ارث رسیده از UIElement).

۴

DragStarting

زمانی که عملیات drag کردن شروع شود، این رویداد رخ می دهد (به ارث رسیده از UIElement).

۵

KeyDown

زمانی که یک کلید از کیبورد فشار داده شود و فوکوس جاری بر روی کنترل باشد، این رویداد رخ می دهد (به ارث رسیده از UIElement).

۶

KeyUp

زمانی که کلید فشار داده شده رها شود و فوکوس جاری بر روی کنترل باشد، این رویداد رخ می دهد (به ارث رسیده از UIElement).

متدهای پرکاربرد

در جدول زیر می توانید متدهای پر استفاده مربوط به کنترل GridView را به همراه توضیح مختصری در مورد هر کدام مشاهده کنید.

ردیف

توضیحات

۱

ClearValue

به منظور پاک کردن مقدار لوکال یک DependencyProperty استفاده می شود (به ارث رسیده از DependencyObject).

۲

FindName

شیء که نام مشخص شده را داشته باشد را پیدا می کند (به ارث رسیده از FrameworkElement).

۳

GetValue

به منظور گرفتن مقدار جاری یک DependencyProperty از یک DependencyObject استفاده می شود (به ارث رسیده از DependencyObject).

۴

ReadLocalValue

به منظور گرفتن مقدار لوکال یک DependencyProperty استفاده می شود. البته اگر مقدار لوکال تنظیم شده باشد (به ارث رسیده از DependencyObject).

۵

SetBinding

این متد به منظور بایند کردن مقادیر استفاده می شود (به ارث رسیده از FrameworkElement).

۶

SetValue

به منظور تنظیم مقدار لوکال یک DependencyProperty مربوط به یک DependencyObject استفاده می شود (به ارث رسیده از DependencyObject).

مثال

برای درک بهتر یک پروژه WPF به نام WPFGridView ایجاد کرده و آن را به شکل زیر تغییر دهید. کدهای XAML:

کدهای سی شارپ:

زمانی که مثال فوق را کامپایل و اجرا کنید، خروجی زیر را مشاهده خواهید کرد:

wpf gridview 10342 2 تصویر

ثبت نظر
ریفریش کنید!
نظرات کاربران (۰ مورد)

هیچ نظری ثبت نشده است