آموزش WPF

مباحث پایه WPF

مثال های کاربردی WPF

کنترل Label در WPF – آموزش WPF

  • شنبه ۸ خرداد ۱۴۰۰
  • بازدید ۸۷۰ نفر

تصویر wpf-label_10389 کنترل Label در WPF - آموزش WPF

کنترل Label در WPF

کنترل Label در WPF به منظور نمایش یک برچسب (البته در ساده‌ترین حالت) برای یک کنترل استفاده می شود و همچین از کلیدهای دسترسی (Access Keys) پشتیبانی می کند. در تصویر زیر می توانید سلسله مراتب مربوط به ارث بری کنترل Label را مشاهده کنید.

تصویر wpf-label_10389_1 کنترل Label در WPF - آموزش WPF

خاصیت های پر استفاده

در جدول زیر می توانید خاصت های پر استفاده مربوط به کنترل Label را به همراه توضیح مختصری در مورد هر کدام مشاهده کنید.

ردیف

توضیحات

1

Background

به منظور گرفتن یا تنظیم یک Brush که توصیف کننده رنگ پس زمینه است، استفاده می شود (به ارث رسیده از Control).

2

Content

به منظور گرفتن یا تنظیم محتوایی که کنترل باید نمایش دهد، استفاده می شود (به ارث رسیده از ContentControl).

3

ContentStringFormat

به منظور گرفتن یا تنظیم فرمتی که مشخص کننده این است که محتوای کنترل به چه شکلی نمایش داده شوند (البته اگر محتوا به صورت رشته باشد)، استفاده می شود (به ارث رسیده از ContentControl).

4

ContentTemplate

به منظور گرفتن یا تنظیم یک DataTemplate که برای نمایش محتوای کنترل استفاده می شود، کاربرد دارد (به ارث رسیده از ContentControl).

5

ContextMenu

به منظور گرفتن یا تنظیم منوی زمینه (ContextMenu) مربوط به کنترل استفاده می شود (به ارث رسیده از FrameworkElement).

6

FontFamily

به منظور گرفتن و یا تنظیم نوع فونت محتوای کنترل استفاده می شود (به ارث رسیده از Control).

7

FontSize

به منظور گرفتن و یا تنظیم اندازه فونت محتوای کنترل استفاده می شود (به ارث رسیده از Control).

8

FontStyle

به منظور گرفتن و یا تنظیم استایل فونت محتوای کنترل استفاده می شود. مقادیر قابل تنظیم عبارت اند از Normal، Italic و Oblique (به ارث رسیده از Control).

9

FontWeight

به منظور گرفتن و یا تنظیم میزان ضخامت فونت استفاده می شود (به ارث رسیده از Control).

10

Foreground

به منظور گرفتن و یا تنظیم رنگ پیش زمینه (رنگ رویی) استفاده می شود (به ارث رسیده از Control).

11

Height

به منظور گرفتن و یا تنظیم میزان ارتفاع کنترل استفاده می شود (به ارث رسیده از FrameworkElement).

12

Margin

میزان فاصله بیرونی کنترل را مشخص می کند (به ارث رسیده از FrameworkElement).

13

Name

به منظور تنظیم یک نام شناسایی برای کنترل استفاده می شود. زمانی که پردازنده XAML درخت اشیاء را ایجاد می کند، کد Run-time می تواند با استفاده از نام یک کنترل به آن ارجاع دهد (به ارث رسیده از FrameworkElement).

14

Resources

منابع مربوط به کنترل را مشخص می کند (به ارث رسیده از FrameworkElement).

15

Style

استایل مربوط به کنترل را تنظیم می کند (به ارث رسیده از FrameworkElement).

16

Target

به منظور گرفتن یا تنظیم عنصری که باید در هنگام فشار داده شدن Label بر روی آن فوکوس شود، استفاده می شود.

17

Width

به منظور گرفتن و یا تنظیم میزان عرض کنترل استفاده می شود (به ارث رسیده از FrameworkElement).

رویدادهای پر استفاده

در جدول زیر می توانید رویدادهای پر استفاده مربوط به کنترل Label را به همراه توضیح مختصری در مورد هر کدام مشاهده کنید.

ردیف

توضیحات

1

ContextMenuOpening

زمانی که سیستم فعالیتی که قصد نمایش یک منوی زمینه ای را دارد، پردازش می کند، رخ می دهد.

2

DragEnter

زمانی که سیستم ورودی یک رویداد drag که هدفش این کنترل است را گزارش دهد، این رویداد رخ می دهد (به ارث رسیده از UIElement).

3

DragLeave

زمانی که سیستم ورودی یک رویداد drag که منشاء آن این کنترل است را گزارش دهد، این رویداد رخ می دهد (به ارث رسیده از UIElement).

4

DragOver

زمانی که سیستم ورودی یک رویداد drag را با این کنترل به عنوان هدف drop شدن، گزارش دهد، این رویداد رخ می دهد (به ارث رسیده از UIElement).

6

GotFocus

زمانی که بر روی کنترل فوکوس شود، این رویداد رخ می دهد (به ارث رسیده از UIElement).

7

KeyDown

زمانی که یک کلید از کیبورد فشار داده شود و فوکوس جاری بر روی کنترل باشد، این رویداد رخ می دهد (به ارث رسیده از UIElement).

8

KeyUp

زمانی که کلید فشار داده شده رها شود و فوکوس جاری بر روی کنترل باشد، این رویداد رخ می دهد (به ارث رسیده از UIElement).

9

SizeChanged

زمانی که مقدار یکی از خاصیت های ActualHeight و یا ActualWidth تغییر کند، این رویداد رخ می دهد (به ارث رسیده از FrameworkElement).

مثال

برای درک بهتر یک پروژه WPF به نام WPFLabelControl ایجاد کرده و آن به شکل زیر تغییر دهید. کدهای XAML مربوط به MainWindow.xaml:

زمانی که مثال فوق را کامپایل و اجرا کنید، خروجی زیر را تولید خواهد کرد:

تصویر wpf-label_10389_2 کنترل Label در WPF - آموزش WPF

ثبت نظر
ریفریش کنید!
نظرات کاربران (۰ مورد)

هیچ نظری ثبت نشده است