آموزش WPF

مباحث پایه WPF

مثال های کاربردی WPF

چند رسانه ای در WPF – آموزش WPF

تصویر wpf-multimedia_10699 چند رسانه ای در WPF - آموزش WPF

چند رسانه ای در WPF

در WPF برای کار با محتوای چندرسانه ای مثل Video و Audio از MediaElement استفاده می شود. این کنترل مانند کنترل Image عمل می کند و شما می توانید فقط با مشخص کردن فایل مربوط به رسانه آن را پخش کنید. WPF از همه فرمت های Video/Audio که بر روی سیستم شما پیکربندی شده است، پشتیبانی می کند. اگر یک فایل رسانه ای در یک پخش کننده مدیا، پخش می شود، پس در WPF هم پخش خواهد شد (البته در همان سیستم).

مثال

در این مثال نحوه اضافه کردن چند رسانه ای به برنامه WPF را نشان می دهیم. یک پروژه WPF ایجاد کرده و آن را به صورت زیر تغییر دهید. محتوای فایل MainWindow.xaml:

محتوای فایل MainWindow.xaml.cs:

زمانی که مثال فوق را کامپایل و اجرا کنید، خروجی زیر را تولید خواهد کرد:

تصویر wpf-multimedia_10699_1 چند رسانه ای در WPF - آموزش WPF

در مثال فوق شما می توانید وضعیت پخش شدن ویدیو را با استفاده از گزینه هایی که در زیر آن قرار داده شده است، کنترل کنید.

ثبت نظر
ریفریش کنید!
نظرات کاربران (۰ مورد)

هیچ نظری ثبت نشده است