آموزش WPF

مباحث پایه WPF

مثال های کاربردی WPF

کنترل ProgressBar در WPF – آموزش WPF

  • یکشنبه ۱۶ خرداد ۱۴۰۰
  • بازدید ۳۴۱ نفر

wpf progressbar 10441 تصویر

کنترل ProgressBar در WPF

ProgressBar کنترلی است که به منظور نمایش میزان پیشرفت یک عملیات استفاده می شود. این کنترل می تواند میزان پیشرفت را به دو شکل زیر نمایش دهد:

  • یک نواری که با یک الگوی خاص تکرار می شود
  • یک نواری که اندازه اش با توجه به مقدار کنترل افزایش می یابد

در تصویر زیر می توانید سلسله مراتب مربوط به ارث بری کنترل ProgressBar را مشاهده کنید.

wpf progressbar 10441 1 تصویر

خاصیت های پر استفاده

در جدول زیر می توانید خاصیت های پر استفاده مربوط به کنترل ProgressBar را به همراه توضیح مختصری در مورد هر کدام مشاهده کنید.

ردیف

توضیحات

۱

Background

به منظور گرفتن یا تنظیم رنگ پس زمینه استفاده می شود (به ارث رسیده از Control).

۲

BorderBrush

به منظور گرفتن یا تنظیم رنگ مربوط به حاشیه کنترل استفاده می شود (به ارث رسیده از Control).

۳

BorderThickness

به منظور گرفتن یا تنظیم میزان ضخامت حاشیه کنترل استفاده می شود (به ارث رسیده از Control).

۴

Foreground

به منظور گرفتن یا تنظیم رنگ رویی کنترل استفاده می شود (به ارث رسیده از Control).

۵

IsIndeterminate

به منظور گرفتن یا تنظیم مقداری استفاده می شود که نشان دهنده نوع عمل کرد ProgressBar است. اگر True باشد، به صورت تکرار شونده عمل می کند و اگر False باشد، بر اساس مقدار خاصیت Value عمل می کند.

۶

Value

به منظور گرفتن یا تنظیم مقداری استفاده می شود که نشان دهنده میزان پیشرفت است (به ارث رسیده از RangeBase).

مثال

برای درک بهتر یک پروژه WPF با نام WPFProgressBarControl ایجاد کرده و محتوای فایل MainWindow.xaml آن را به شکل زیر تغییر دهید:

زمانی که پروژه را کامپایل و اجرا کنید، خروجی زیر را تولید خواهد کرد:

wpf progressbar 10441 2 تصویر

ثبت نظر
ریفریش کنید!
نظرات کاربران (۰ مورد)

هیچ نظری ثبت نشده است