آموزش WPF

مباحث پایه WPF

مثال های کاربردی WPF

کنترل ScrollViewer در WPF – آموزش WPF

  • پنجشنبه ۲۷ خرداد ۱۴۰۰
  • بازدید ۲۹۱ نفر

wpf scrollviewer 10445 تصویر

کنترل ScrollViewer در WPF

کنترل ScrollViewer یک ناحیه قابل Scroll شدن فراهم می کند که شامل سایر کنترل ها است. در تصویر زیر می توانید تصویر مربوط به سلسله مراتب ارث بری این کنترل را مشاهده کنید.

wpf scrollviewer 10445 1 تصویر

خاصیت های پرکاربرد

در جدول زیر می توانید خاصت های پر استفاده مربوط به کنترل ScrollViewer را به همراه توضیح مختصری در مورد هر کدام مشاهده کنید.

ردیف

توضیحات

۱

ComputedHorizontalScrollBarVisibility

به منظور گرفتن یا تنظیم مقداری استفاده می شود که مشخص کننده این است که آیا ScrollBar افقی نمایش داده شده است یا خیر.

۲

HorizontalScrollBarVisibility

به منظور گرفتن یا تنظیم مقداری استفاده می شود که مشخص کننده این است که ScrollBar افقی نمایش داده شود یا خیر.

۳

ScrollableHeight

به منظور گرفتن مقداری استفاده می شود که نشان دهنده ارتفاع ناحیه قابل Scroll شدن است.

۴

ScrollableWidth

به منظور گرفتن مقداری استفاده می شود که نشان دهنده عرض ناحیه قابل Scroll شدن است.

۵

VerticalScrollBarVisibility

به منظور گرفتن یا تنظیم مقداری استفاده می شود که مشخص کننده این است که ScrollBar عمودی نمایش داده شود یا خیر.

متدهای پرکاربرد

در جدول زیر می توانید متدهای پر استفاده مربوط به کنترل ScrollViewer را به همراه توضیح مختصری در مورد هر کدام مشاهده کنید.

ردیف

توضیحات

۱

GetHorizontalScrollBarVisibility

به منظور گرفتن مقدار خاصیت HorizontalScrollBarVisibility استفاده می شود.

۲

GetIsDeferredScrollingEnabled

به منظور گرفتن مقدار خاصیت IsDeferredScrollingEnabled استفاده می شود.

۳

GetVerticalScrollBarVisibility

به منظور گرفتن مقدار خاصیت VerticalScrollBarVisibility استفاده می شود.

۴

InvalidateScrollInfo

زمانی که مقدار خاصیت هایی که توصیف کننده اندازه و موقعیت ناحیه قابل Scroll شدن تغییر کند، این متد فراخوانی می شود.

۵

ScrollToHorizontalOffset

محتوای داخل ScrollViewer را به اندازه Offset افقی مشخص شده، اسکرول می کند.

۶

ScrollToVerticalOffset

محتوای داخل ScrollViewer را به اندازه Offset عمودی مشخص شده، اسکرول می کند.

۷

SetHorizontalScrollBarVisibility

به منظور تنظیم مقدار خاصیت HorizontalScrollBarVisibility استفاده می شود.

۸

SetIsDeferredScrollingEnabled

به منظور تنظیم مقدار خاصیت IsDeferredScrollingEnabled استفاده می شود.

۹

SetVerticalScrollBarVisibility

به منظور تنظیم مقدار خاصیت VerticalScrollBarVisibility استفاده می شود.

مثال

برای درک بهتر یک پروژه WPF با نام WPFScrollViewerControl ایجاد کرده و آن را به شکل زیر تغییر دهید. محتوای فایل MainWindow.xaml:

زمانی که مثال فوق را کامپایل و اجرا کنید خروجی زیر را تولید خواهد کرد:

wpf scrollviewer 10445 2 تصویر

ثبت نظر
ریفریش کنید!
نظرات کاربران (۰ مورد)

هیچ نظری ثبت نشده است