آموزش WPF

مباحث پایه WPF

مثال های کاربردی WPF

کنترل ToggleButton در WPF – آموزش WPF

wpf togglebutton 10453 تصویر

کنترل ToggleButton در WPF

ToggleButton کنترلی است که می تواند بین دو حالت تغییر کند. مانند کنترل CheckBox و RadioButton. در تصویر زیر می توانید سلسله مراتب مربوط به ارث بری کنترل ToggleButton را مشاهده کنید.

wpf togglebutton 10453 1 تصویر

خاصیت های پر استفاده

در جدول زیر می توانید خاصیت های پر استفاده مربوط به کنترل ToggleButton را به همراه توضیح مختصری در مورد هر کدام مشاهده کنید.

ردیف

توضیحات

۱

IsChecked

مشخص می کند که آیا ToggleButton به صورت انتخاب شده است یا خیر.

۳

IsThreeState

به منظور گرفتن و یا تنظیم این که آیا کنترل از سه حالته بودن پشتیبانی می کند یا خیر استفاده می شود

رویدادهای پر استفاده

در جدول زیر می توانید رویدادهای پر استفاده مربوط به کنترل ToggleButton را به همراه توضیح مختصری در مورد هر کدام مشاهده کنید.

ردیف

توضیحات

۱

Checked

زمانی که وضعیت کنترل ToggleButton به انتخاب شده تغییر کند، رخ می دهد.

۲

Indeterminate

زمانی که وضعیت کنترل ToggleButton به Indeterminate تغییر کند، رخ می دهد.

۳

Unchecked

زمانی که وضعیت کنترل ToggleButton به انتخاب نشده تغییر کند، رخ می دهد.

مثال

برای درک بهتر یک پروژه WPF با نام WPFToggleButtonControl ایجاد کرده و آن مانند نمونه زیر تغییر دهید. محتوای فایل MainWindow.xaml:

محتوای فایل MainWindow.xaml.cs:

زمانی که مثال فوق را کامپایل و اجرا کنید، خروجی زیر را تولید خواهد کرد:

wpf togglebutton 10453 2 تصویر

ثبت نظر
ریفریش کنید!
نظرات کاربران (۰ مورد)

هیچ نظری ثبت نشده است