کتاب مرجع کوچک کلاس برنامه نویسی HTML

 • سه شنبه ۱۸ دی ۱۳۹۷
 • بازدید ۱,۸۴۳ نفر

html programming book 5491 تصویر

موجود است

کتاب مرجع کوچک کلاس برنامه نویسی HTML

نویسنده:Wallace Jackson

مترجم:جواد قنبر

ناشر:کیان

سال انتشار:۱۳۹۷

نوبت چاپ:اول

تعداد صفحات:۲۷۸

ویراست:فاطمه علی اکبری

شابک:۹۷۸-۶۰۰-۳۰۷-۲۱۴-۵

زبان:فارسی

وزن:۴۱۷ گرم

۲۵,۵۰۰ تـــــومان

توضیحات

در این کتاب مطالبی که از مجموعه کتاب های جدید Quick Reference از انتشارات معروف و پر کاربرد Apress استخراج شده، سعی بر این است تا اصول و مبانی اساسی زبان برنامه نویسی مورد نیاز هنرآموزان فنی و حرفه ای و کاربران دانشگاهی مطابق با سرفصل های آموزشی در یک کتاب کامل و کوچک مطرح گردد. اصلی ترین مزیت چنین ایده ای امکان ارائه آن در طول یک ترم تحصیلی با توجه به عدم گزافه گویی در کنار تکمیل بودن دستور های مطرح شده و سرفصل های زبان برنامه نویسی با عنوان یک کتاب مرجع است و با این حساب، در مرحله اول نیاز به مرجع کامل و کوچک را برطرف کرده است.

سرفصل کتاب

فصل اول : تاریخچه HTML5 : گذشته و آینده زبان نشانه گذاری HTML

 • تعریف HTML5 و ساختار دستوری آن
 • توضیحات یا Comment
 • دسته بندی تگ ها

فصل دوم : اسناد HTML5 تعریف سند سطح بالا

 • تگ های تعریف سند HTML5
 • تگ DOCTYPE : تعریف نوع سند در برنامه نویسی HTML
 • نوع سند X HTML 1.0 : X HTML
 • نوع سند HTML4.01 : HTML4
 • تگ HTML : تعریف ریشه ی سند
 • تگ HEDA : پیکربندی سند HTML5
 • تگ BODY : در برگیرنده محتوای سند

فصل سوم : بهینه سازی موتور جستجوی HTML5 :Title و Meta

 • تگ های HEDA در HTML5
 • تگ TITLE : تعریف عنوان سند HTML5
 • تگ META : تعریف خصوصیات سند
 • تگ BASE : پیکر بندی یک URL برای سند

فصل چهارم : ارجاع در HTML5 : استفاده از پیوند های خارجی Favicon ها

 • تگ HEDA برای پیوند فابل های خارجی
 • ارتباط LINK : انواع Asset های خارجی
 • پیوند به یک آیکون : استفاده از Favicon
 • پیوند به یک برگه سبک
 • پیوند به پرو فایل نویسنده : فهرست جست و جو
 • تگ LINK : پارامتر های اختیاری تگ LINK

فصل پنجم : پردازش HTML5 : استفاده از CSS و جاوا اسکریپت

 • تگ HEDA برای اضافه کردن عملیات
 • تگ SCRIPT : استفاده از برنامه نویسی
 • پارامتر : SRC خارجی سازی Asset های
 • پارامتر های ASYNC و DEFER
 • به تاخیر انداختن جاوا اسکریپت
 • پارامتر NAME : نام گذاری پیوند ها
 • پارامتر SHAPE : تعریف شکل ها
 • پردازش موازی جاوا اسکریپت : پارامتر<async>
 • پارامتر CHARSET
 • تگ NOSCRIPT هشداری برای کاربران
 • استفاده از تگ های SCRIPT به صورت داخلی
 • تگ STYLE : سبک بندی کد HTML5

فصل ششم : پارامتر های HTML5 : استفاه از ویژگی های تک سراسری

 • پارامتر های سراسری برنامه نویسی HTML برای تمام تگ ها
 • پارامتر های سراسری HTML5
 • پارامتر CONTENTEDITABLE
 • پارامتر CONTEXTMENU
 • پارامتر DATA : تعریف داده های اختصاصی
 • پارامتر DRAGGABLE
 • پارامتر DROPZONE
 • پارامتر HIDDEN : پنهان کردن محتوای عنصر
 • پارامتر SPELLCHECK : کنترل املای محتوا
 • پارامتر TRANSLATE
 • پارامتر های سراسری قدیمی از HTML5
 • پارامتر ACCESSKEY
 • پارامتر CLASS
 • پارامتر DIR : تعریف جهت درج متن
 • پارامتر ID : شناسایی عناصر محتوا
 • پارامتر LANG : تعریف زبان مربوط به یک عنصر
 • پارامتر STYLE
 • پارامتر TABINDEX
 • پارامتر TITLE

فصل هفتم : ناوبری HTML5 : به کارگیری تگ Anchor برای فوق متن

 • پارامتر های تگ <a> پارامتر های فوق متن HREF
 • پارامتر HREFLANG : پشتیبانی زبانی
 • پارامتر DOWNLOAD : دانلود فایل ها
 • پارامتر MEDIA : کدام دستگاه مدیا
 • پارامتر TARGET : سند فوق متن در کجا باز شود؟
 • پارامتر REL : تعریف رابطه با پیوند فوق متن
 • پارامتر TYPE : انواع MIME ، Media، و File
 • پارامتر های تگ Anchor
 • پارامتر CHARSET
 • پارامتر COORDS : تعریف مختصات
 • پارامتر: NAME نام گذاری پیوند ها
 • پارامتر: REV سند فوق متن کجا باز می شود؟
 • پارامتر SHAPE : تعریف شکل ها

فصل هشتم : مولتی مدیا در HTML5 : استفاده از Asset های جدید مدیا

 • پشتیبانی جدید مدیا در HTML5
 • تصویر سازی دیجیتالی : به کارگیری تگ <img>
 • صوت دیجیتال : به کارگیری تگ <audio>
 • ویدیوی دیجیتال : به کارگیری تگ <vidio>
 • تصویر سازی دیجیتال : به کارگیری تگ <svg>
 • نقاشی دیجیتال با استفاده از جاوا اسکریپت

فصل نهم : سازمان دهی محتوای HTML5 : سلسله مراتب محتوای سند

 • تگ های سازمان دهی محتوای HTML5
 • تگ های سطح سرفصل : بخش بندی منطقی محتوا
 • تگ <hr> تقسیم بندی بصری محتوای متن
 • تگ Address مشخص کردن اطلاعات آدرس

فصل دهم : سمانتیک های HTML5 : تعریف اسناد سمانتیک

 • سازمان دهی محتوای سمانتیک HTML5
 • تگ های قطعه ای HTML5
 • تگ SECTION : تعریف بخش ها یا قطعات سند
 • تگ HEADER : تعریف محتوای مقدماتی سند
 • تگ FOOTER : اطلاعات پاورقی
 • تگ های تعریف سمانتیک نوع محتوا در HTML5
 • تگ MAIN
 • تگ NAV : تعریف رابطه کاربری ناوبری برای سند
 • تگ ARTICLE : تعریف مقالات در سند HTML5
 • تگ ASIDE : تعریف نوار های جانبی
 • تگ های جدید تعریف، طرح مدیای سمانتیک
 • تگ های FIGURE و FIGCAPTION
 • تگ های تعریف جزئیات سمانتیک سند
 • تگ های DETAILS و SUMMARY
 • تگ های MARK و TIME

فصل یازدهم : قالب بندی HTML5 : انتشار محتوای مبتنی بر متن

 • ایجاد محتوای متنی در HTML5 جهت انتشار
 • قالب بندی متن در HTML5
 • تگ های سبک بندی متن در HTML5
 • تگ های شکن در HTML5 : شکن خط و
 • تغییر اندازه ی متن در HTML5
 • جهت گیری متن در HTML5 : تگ های
 • نقل قول متن در HTML5 : تگ CITE
 • موارد خاص متنی در HTML5

فصل دوازدهم : تگ های عبارت سازی HTML5 : به کارگیری متن های غیر استاندارد

 • تگ های عبارت سازی در HTML5
 • سبک بندی عبارت در HTML5
 • تگ DFN : تعریف اصطلاحات و عبارات
 • تگ STRONG : تعریف مجموعه ی اصطلاحات
 • تگ EM : تاکید بر مجموعه ی اصطلاحات
 • تگ های درج و ورود عبارات در HTML5
 • تگ KBD : تعریف ورودی صفحه کلید
 • تگ TT : تعریف ورودی تله تایپ
 • تگ های کدنویسی عبارت در HTML5
 • تگ Code : تگه های کد و فهرست های نمونه ی کد
 • تگ SAMP : اضافه کردن خروجی کد نمونه
 • تگ VAR : اضافه کردن متغییر های کد

فصل سیزدهم :  فهرست ها در HTML5

 • تگ های فهرستی در HTML5 اطلاعات
 • فهرست های سبک گذاری شده در HTML5
 • تگ LI
 • تگ UL
 • تگ OL
 • فهرست های تشریحی HTML5
 • تگ DL
 • تگ DT
 • تگ DD

فصل چهاردهم : جدول در HTML5 ساخت داده ها در ساختار جدولی

 • تگ های جدولی در HTML5 : اطلاعات جدولی
 • ساخت جدول سطح بالای برنامه نویسی HTML
 • تگ TABLE
 • تگ CAPTION : اضافه کردن سر لوحه به جدول
 • تعریف محتوای جدول در HTML5
 • تگ TH
 • تعریف، جدول های پیچیده
 • تگ THEAD
 • تگ TBODY
 • تگ TFOOT
 • تعریف ستون جدول

فصل پانزدهم : ساخت فرم با استفاده از تگ های HTML5

 • تگ های فرم در HTML5 : اطلاعات تعاملی
 • ساخت یک فرم ساده ی HTML
 • تگ FORM
 • تگ INPUT : اضافه کردن فیلد های درج
 • تگ LABEL : تعریف برچسب متنی
 • گروه های محتوای فرم در برنامه نویسی HTML
 • تگ TEXTAREA : تعریف یک بلوک
 • تگ FIELDSET : گروه بندی فیلد های
 • تگ LEGEND : اضافه کردن فهرست علایم و
 • انتخاب گزینه های فرم در برنامه نویسی HTML
 • تگ های SELECT و OPTION
 • تگ های OPTGROUP : گروه بندی
 • تگ BUTTON : ایجاد دکمه های رابطه کاربر
 • تگ های جدید فرم HTML5
 • تگ KEYGEN
 • تگ OUTPUT

فصل شانزدهم : تعیین موقعیت در HTML5

 • تعریف محدوده های متنی
 • استفاده از id در مقابل Name در مقابل Class
 • شناسه ها : استفاده از CLASS
 • نام ها : نام گذاری فرم ها، کنترل و عناصر UI
 • تعریف نواحی سند : به کارگیری تگ DIV
 • خصوصیت DISPLAY
 • تگ DIV
 • پیوند یکپارچه ی تصویر : استفاده از DIV ها

فصل هفدهم : اسکریپت نویسی HTML5 : به کارگیری جاوا اسکریپت و تگ <script>

 • به کارگیری جاوا اسکریپت : تگ SCRIPT
 • اجرای جاوا اسکریپت : تجزیه ی همزمان
 • قالب های جاوا اسکریپت
 • کد جاوا اسکریپت درون برنامه ای
 • پنهان سازی یا عدم پنهان سازی جاوا اسکریپت
 • توضیحات برنامه نویسی HTML
 • توضیحات X HTML

فصل هجدهم : سبک بندی در HTML5

 • برگه های سبک آبشاری : تاریخچه ی CSS
 • به کارگیری CSS3 همراه با HTML5
 • قالب های CSS3
 • پارامتر SCOPED
 • کد درون برنامه ای CSS3

فصل نوزدهم : رندر بلادرنگ در HTML5

 • استفاده از تگ CANVAS
 • اعلان CANVAS در HTML5
 • ترسیم روی کانواس : متدها و
 • سه بعدی تعاملی: رندر کردن WebGL

فصل بیستم : پلاگین های HTML5

 • به کارگیری تگ های <object> ،<embed>
 • برنامه های پلاگین : تگ EMBED
 • اپلت های Java و JavaFX
 • تعبیه و درج اشیا در HTML5
 • اعلان پارامتر ها : به کارگیری تگ PARAM
 • تگ SELECTION درج یا عدم درج

فصل بیست و یکم : فریم های HTML5

 • تگ های قدیمی: تگ FRAMESET و
 • فریم های HTML5 : به کارگیری تگ IFRAME
 • استفاده از Object یا Frame : مباحث تکمیلی

فصل بیست و دوم : تگ های HTML5.1 استفاده از عناصر Menu و Dialog

 • منوی برنامه در HTML5 تگ MENU HTML
 • مقداردهی منو های HTML5 : تگ MENUITEM
 • ساخت منو های فرعی : به کارگیری
 • کادر های محاوره ای برنامه در HTML5

پیوست ۱ : NetBeans : راه اندازی محیط توسعه ی یکپارچه برای HTML5

 • ساخت ایستگاه کاری توسعه ی برنامه نویسی HTML
 • ایستگاه های کاری توسعه : پیش نیاز سخت افزاری
 • ایستگاه کاری توسعه ی HTML5
 • Java 8 : نصب زیر بنای مربوط به ۸٫۱ NetBeans
 • ۸٫۱  NetBeans : دانلود NetBeans HTML IDE

پیوست ۲ : Eclipse : راه اندازی محیط توسعه ی یکپارچه ی HTML5

 • راه اندازی ایستگاه کاری توسعه ی برنامه نویسی HTML
 • ایستگاه های کاری توسعه : پیش نیاز سخت افزاری
 • ایستگاه کاری توسعه ی HTML5
 • Java 8 : نصب زیر بنای مربوط به Eclipse Mars
 • Eclipse 4.5 : نصب Eclipse Mars HTML IDE

پیوست ۳ : راه اندازی محیط توسعه ی جدید برای محتوای مدیا

 • راه اندازی ایستگاه های کاری جدید تولید محتوا
 • سخت افزار مورد نیاز
 • محیط جدید توسعه ی محتوای مدیای منبع باز
 • GIMP 2.8 : ترکیب و ویرایش تصاویر دیجیتال
 • Blender : متحرک سازی ، رندر کردن و
 • Inkscape : نقاشی دیجیتالی و تصویر سازی
 • Audacity : ویرایش صوت دیجیتال و
 • افکت های بصری
 • ویرایش ویدیوی دیجیتال
 

باکس دانلود
شناسه:
۵۴۹۱
قیمت:
۲۵,۵۰۰ تـــــومان
ثبت نظر
ریفریش کنید!
نظرات کاربران (۰ مورد)

هیچ نظری ثبت نشده است